1. Nejdřív se vám představíme

Jsme parta nadšenců, však vy nás znáte. Celý tento e-shop spravuje Andy a nemůže se dočkat, až si něco koupíte. Musíme vás ale informovat o tom, kdo přesně je, abyste věděli, na koho se můžete kdyžtak obrátit.

1. Provozovatel e-shopu: FITFAB s.r.o., IČO: 14178354, DIČ: CZ14178354, se sídlem Albánská 843/10, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 361643 (dále také jako “prodávající” nebo “my“).

(Kontaktní adresa je: Andrea Voříšková, Albánská 843/10, Praha 6, 160 00!)

2. Pokud byste nám chtěli napsat, udělejte to prosím přednostně e-mailem – fitfabshop@email.cz!

2. A kdo jste vy?

Pro nás jste momentálně kromě božích fanoušků také “kupující”.

1. Kupující je každý návštěvník internetového obchodu, bez ohledu na to, či jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel (dále také jako “kupující” nebo “zákazník“).

2. Spotřebitelem je kupující fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „spotřebitel“).

3. Podnikatelem je kupující osoba, která není spotřebitelem. Takže pokud nakupujete na firmu, budeme vás mít za podnikatele. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“).

3. K čemu jsou tyto obchodní podmínky?

Abyste věděli, kdo jsme my, kde se na nás můžete obrátit a jak se u nás nakupuje nebo reklamuje.

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti mezi námi a vámi vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu, který je umístěn na internetové adrese www.fitfabstrong.cz/shop (dále jen “e-shop“).

2. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

3. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Jsou v českém jazyce, protože spolu uzavíráme smlouvu v češtině.

4. Uzavření kupní smlouvy

Jak bude vypadat celý proces uzavírání smlouvy? Jak vám zboží odešleme a co se stane, když si je nepřevezmete? Dozvíte se v o pár řádků níže:

1. Zboží nabízené prostřednictvím stránek internetového obchodu je nabídkou zboží, která má pouze informativní charakter. Samotná nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.

2. Objednávku může kupující vytvořit pomocí formuláře na stránkách internetového obchodu. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře kupující nejprve vybere zboží, o které má zájem. Formulář obsahuje zejména informace o:

 • zboží
 • ceně včetně všech daní a poplatků
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží (lze jen kartou)
 • údaje o požadovaném způsobu doručení
 • informace o nákladech spojených se zabalením a dodáním zboží.

3. Po zvolení požadovaného množství, způsobu dopravy a způsobu platby kupující odešle objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

4. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

5. Prodávající se zavazuje přijmout návrh kupní smlouvy kupujícího (objednávku), pokud tento návrh není v rozporu s těmito obchodními podmínkami. Prodávající potvrdí přijetí návrhu prostřednictvím zprávy na elektronickou adresu kupujícího.

6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu na elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce.

7. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

5. Uzavření smlouvy o poskytování služeb

Jedete s námi na soustředění nebo se jdete podívat na seminář FITFAB Talk? Jak probíhá objednávání a jaká jsou vaše práva u poskytování takových služeb (akcí)?

1. Na tomto e-shopu lze objednat také služby v podobě sportovního soustředění, workshopů, lekcí nebo seminářů o zdravé stravě (dále jen “akce“).

2. Zakoupení příslušné akce v našem e-shopu se považuje za závaznou objednávku. Jakmile přijmeme objednávku, potvrdíme vám ji elektronicky do e-mailu a tímto okamžikem vzniká smluvní vztah mezi námi a vámi.

3. Vyhrazujeme si právo odmítnout jakéhokoliv účastníka našich akcí, a to z důvodu nevhodnosti, neúčelnosti nebo nebezpečí pro další účastníky.

4. Z administrativních, organizačních a časových důvodů jsme nuceni účtovat stornovací poplatky u každé akce. Detailní informace ke stornopoplatkům naleznete vždy v informaci o akci na tomto webu, případně přehledně u každé konkrétní položky akce v e-shopu. Pokud byste se chtěli informovat o její výši nebo vám nebyly informace jasné, klidně se na nás obraťte na fitfabshop@email.cz.

5. Po připsání platby na účet vám zašleme daňový doklad na e-mail, který jste uvedli v objednávce, a pokud se bude jednat o vícedenní akci, doručíme vám přibližně 14 dní před akcí informační mail s případnými dotazy na specifické požadavky na stravu nebo přání být s kamarádem na pokoji.

6. Jako pořadatelé máme právo jednostranně zvýšit cenu akce v důsledku nečekaných událostí, které mohou vzniknout v souvislosti s platbami spojenými s odběrem energií nebo jiných služeb ze strany dodavatelů. V takovém případě vás budeme o změně ceny neprodleně e-mailem informovat a vyzveme vás k úhradě rozdílu ceny. Pokud do 14 dnů od vyzvání k úhradě částku nezaplatíte, máme samozřejmě právo odstoupit od smlouvy a přihlášku na akci zrušit.

7. Vyhrazujeme si právo na provádění změn nebo zrušení sjednaných služeb (zejména místa a termínu konání, programu, obsazení pořadatelského týmu a objektu ubytování nebo i zrušení akce) v případě neočekávaných okolností, které jsme nezpůsobili vlastní vinou a které nám brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek či informací na našem webu. O jakékoliv změně vás budeme samozřejmě informovat e-mailem.

8. Kdykoliv před započetím akce máte právo svou objednávku zrušit, a to písemně na e-mailovou adresu fitfabshop@email.cz, a to za storno podmínek uvedených u každé příslušné akce na tomto webu. Za zrušení se považuje okamžik doručení e-mailu do naší schránky. Upozorňujeme, že objednávku už nelze zrušit v den, kdy akce začíná. V takovém případě zaplacenou cenu již nevracíme. Stejně tak se zaplacená cena nevrací, pokud se na akci nedostavíte.

9. U služeb jako víkendová soustředění a podobné akce, které mají konkrétní datum (což jsou všechny naše akce), nelze od smlouvy odstoupit v klasické 14denní lhůtě, s čímž u nákupu takové akce souhlasíte. Proto si prosím dobře rozmyslete, jestli na soustředění nebo jinou akci můžete jet. Protože u těchto akcí nelze odstoupit od smlouvy, není zde ani formulář na odstoupení od smlouvy. Vždy však umožňujeme objednávku zrušit za použití výše zmiňovaných storno podmínek.

10. Práva z vadného plnění: Pokud vám bude připadat, že poskytnutá služba má vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám), máte právo uplatnit reklamaci, a to plně v souladu se zákonem (zejména s občanským zákoníkem). Bude-li vada odstranitelná, můžete se domáhat buď nápravy anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit, můžete buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. Upozorňujeme však, že důvodem k reklamaci nemůže být to, že poskytnutá služba neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání. Reklamaci našich služeb prosím zašlete na e-mail: fitfabshop@email.cz. Prosím, uveďte k reklamaci následující:

 • vaše kontaktní údaje
 • popis vady
 • přesný požadavek na způsob vyřízení reklamace
 • prokázání poskytnutí služby.

Reklamaci akce vyhodnotíme co nejdříve, nejpozději však vždy do 30 dnů.

5. Dodání zboží k vám

Za jak dlouho oblečky odešleme? Zboží odesíláme přibližně jednou týdně, někdy se to ale může natáhnout. Nejpozději zboží vždy doručíme do 14 dní. Pokud byste spěchali, napište nám na e-mail fitfabshop@email.cz a uděláme vše, co bude v našich silách.

Jakým způsobem doručujeme? A co když zboží nebude skladem? I to vám všechno povíme:

1. Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.

2. Odesláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo připočíst náklady na zaslání zboží k ceně objednávky podle aktuálního ceníku přepravce.

3. Zboží vám bude dodáno do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že objednané zboží nebude na skladu a ani nebude naskladněno do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. Informace o zboží a ceně, které v přehledu produktů uvádíme, jsou závazné s výjimkou zjevné chyby (např. pokud by všechny produkty najednou stály podivně málo a vy jste si je nakoupili za tuto nízkou cenu, mohli bychom odstoupit od smlouvy). Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží a balného.

5. Kupující je povinen zboží převzít. Pokud si zboží dodané na dodací adresu uvedenou ve vaší objednávce nepřevezme, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující je povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady, které nám vznikly v souvislosti s odesláním zboží dle jeho objednávky.

6. Zboží je možné obdržet pouze prostřednictvím poštovní služby – Česká pošta, s.p.. Osobní odběr není možný.

7. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování doporučujeme řešit s dopravcem – a nejlépe nám dát co nejdříve vědět. Zjevně poškozené zboží nejste povinni od dopravce převzít. O zjištěném poškození a reklamaci na poště nás můžete informovat na e-mail fitfabshop@email.cz a poškození ideálně i zdokumentujte.

8. V případě nevyzvednutí zboží kupujícím hradí náklady na opětovné zaslání kupující prodávajícímu dopředu na účet, který prodávající uvede v e-mailu.

6. Způsob platby aneb u nás jedině kartou

U nás na e-shopu zaplatíte jedině kartou. Ať už jde o zboží nebo služby.

1. Platba na e-shopu prodávajícího probíhá jednoduše kartou online. Kupující může bezpečně a rychle zaplatit kteroukoliv z běžných platebních karet.

2. Při volbě platby platební kartou po internetu bude kupující po dokončení objednávky přesměrován na platební server třetí strany (GoPay), kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a kupní cena odečtena z účtu kupujícího.

3. Cena a podmínky přepravy se odvíjí od zvoleného způsobu odběru a aktuálního ceníku přepravce.

4. Všechny ceny na našem e-shopu jsou uvedeny vč. DPH, jsme totiž jejími plátci.

7. Uživatelský účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Tvorba uživatelského účtu však není povinná, nakoupit můžete i bez ní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

8. Jaká práva mají spotřebitelé u zboží?

Pokud nenakupujete na firmu, ale jste člověk, který vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti, nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, jste spotřebitel a máte následující práva:

1. Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, aniž by udal důvod. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne (1) převzetí zboží, (2) převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, (3) převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

2. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy – využít k tomu může tento vzorový formulář, případně zaslat odstoupení na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v úvodu těchto obchodních podmínek, případně jakkoliv jinak prokazatelně kontaktovat prodávajícího.

3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinnosti spotřebitele, je kupující oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

7. Podnikatelé možnost odstoupení od smlouvy nemají.

9. Mimosoudní řešení sporů

1. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě je oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor nepodařilo s prodejcem vyřešit přímo.

2. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodejce poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. Ale budeme radši, když nám napíšete e-mail fitfabshop@email.cz a nějak rozumně to vyřešíme.

10. Zvláštní ustanovení pro vouchery na FitNut akademii

Na našem e-shopu prodáváme také vouchery na studium FitNut akademie. Myslete prosím na to, že odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů popsané v předchozích odstavcích v případě nákupu voucheru je možné pouze předtím, než byl voucher uplatněn. Po uplatnění voucheru už totiž začneme poskytovat služby v podobě přístupu k akademii.

Pokud tedy budete chtít odstoupit od smlouvy a vrátit peníze, zkontrolujeme předtím, zda voucher již nebyl uplatněn. Děkujeme za pochopení.

11. Odpovědnost za vady zboží

Oblečení a další zboží vám chceme dodat v té nejlepší kvalitě. A i proto vám za veškeré případné vady odpovídáme. Pokud tedy nějak vady najdete, tak postupujte následovně:

1. Odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající při prodeji zboží odpovídá za to, že zboží má stanovenou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat technickým normám. Prodávající při prodeji zboží kupujícímu odpovídá, že zboží má odpovídající jakost, množství, míru a hmotnost, která byla deklarována prodávajícím a že zboží je prosto vad a odpovídá příslušným normám.

2. Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. K uplatnění reklamace nepotřebujete žádný doklad nebo účtenku, stačí nám napsat např. číslo objednávky, které najdete v e-mailu, anebo jen váš e-mail, objednávku už si sami dohledáme.

3. Kupující má právo uplatnit podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

4. Co by měla reklamace obsahovat?

 • vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace,
 • prokázání nákupu zboží (např. číslo objednávky, faktura).

5. V reklamaci můžete žádat:

a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) nebo bezplatné odstranění vady opravou,

c) nebo přiměřenou slevu z kupní ceny,

d) případně vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

6. Místem uplatnění reklamace je e-mail fitfabshop@email.cz, adresa našeho sídla nebo jiný prokazatelný způsob. Prodávající je povinen přijmout reklamaci také v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit.

8. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

7. Po vyřízení reklamace do 30 dnů od uplatnění obdrží kupující prostřednictvím elektronické pošty písemné potvrzení – reklamační protokol, sloužící jako doklad při vypořádání reklamace.

8. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

12. Jaké osobní údaje zpracováváme

Abyste si mohli objednat zboží, potřebujeme od vás některé údaje.

1. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) vás o tom musíme informovat. Proto, pokud máte zájem, mrkněte na zásady zpracování osobních údajů.

2. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Tyto údaje budeme používat pro komunikaci s vámi, případně pro účely naplnění smlouvy mezi námi a vámi. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme jiným způsobem než za účelem poskytování služeb a dodání zboží používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou vám mohu zasílat obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailovou adresu budeme za tímto účelem uchovávat po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi námi.

13. Odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy

Někdy se může stát, že nám výrobce nedodá věci na sklad nebo vyhoříme nebo prostě znáte to. Proto musíme počítat se všemi variantami a zaručit vám, že o své peníze nepřijdete.

1. Prodávající se orientuje na trhu a dostatečně se zásobí, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Prodávající si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy a kupující s tímto postupem pro takové výjimečné případy tímto souhlasí.

2. Prodejce má právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, nebo zjistí-li prodávající, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu a kupující s tímto postupem pro takové případy tímto souhlasí.

3. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, resp. s takovým kupujícím smlouvu vůbec neuzavřít, pokud kupující v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.

4. Pokud prodávající odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena.

14. Obecná ustanovení

Pár důležitých věcí na konec.

1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.

4. V případě vyšší moci prodávající nenese odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo v souvislosti s případy vyšší moci. Pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování.

6. K poskytování služeb je prodávající oprávněn na základě živnostenského oprávnění, živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Prodávající podléhá též dozoru České obchodní inspekce, co se týče dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo dotaz ohledně všeobecných podmínek, určitě se nás zeptejte na e-mailu fitfabshop@email.cz 🙂

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 12.9.2018.

Andrea Pavelcová (FITFAB Strong)

____________________________________

Co by vás mohlo zajímat dále?